ICD 10 - 10-րդ վերանայման հիվանդությունների միջազգային դասակարգում

ICD-10 ախտորոշման այբբենական ցուցանիշը

Որոնել ՄԿԲ -10-ում

Որոնել տեքստով:

Որոնել կոդով ICD 10:

Այբբենական որոնում

Ռուսաստանում 10-րդ վերանայման հիվանդությունների միջազգային դասակարգումը ( ICD-10 ) ընդունվել է որպես մեկ միասնական նորմատիվ փաստաթուղթ, հաշվի առնելով հիվանդության տարածումը, բնակչության պատճառները բոլոր բաժանմունքների բժշկական հաստատություններին, մահվան պատճառներին:

ICD-10- ը ներկայացվել է ՌԴ-ում 1999 թ.-ի առողջապահական պրակտիկայում `Ռուսաստանի առողջապահության նախարարության 27.05.97 հրամանով: №170

Նոր վերանայումը ( ICD-11 ) թողարկումը նախատեսվում է 2017 թվականին: